Obsługa klientów indywidualnych

Adwokat Kinga Kępa oferuje pomoc prawnną dla osób fizycznych zarówno biorąc udział w sporach sądowych, pozasądowych, administracyjnych oraz świadcząc indywidualne doradztwo prawne dostosowane do potrzeb Klienta, w tym głównie w następujących obszarach:

SPADKI

ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA

PRAWO RODZINNE

OBRONA W SPRAWACH KARNYCH

SPRAWY KONSUMENCKIE

PRAWO PRACY

SPRAWY ROZWODOWE
I PODZIAŁY MAJĄTKU

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

NAJEM, SPRAWY LOKALOWE
I NIERUCHOMOŚCI

PRAWO GOSPODARCZE

REPREZENTACJA
W SPORACH PRZED SĄDEM

REPREZENTACJA PRZED URZĘDAMI

SPORY Z UBEZPIECZYCIELEM

PRAWO CYWILNE

WYKROCZENIA

UBEZWŁASNO-
WOLNIENIE

OPIEKA NAD DZIEĆMI